menu close

Náš Tým

Úspěch je založen na kvalitní spolupráci. My se známe už řadu let a jsme nejen kolegové, ale i kamarádi. Naše práce nás baví a snažíme se jí dělat tak, aby byl zákazník vždy na prvním místě. Pokud Vám můžeme s něčím pomoci nebo potřebujete poradit, jsme tu pro Vás!

Jiří Petržilka

Vice President

Jiří započal svojí profesní dráhu v bankovnictví, kde zastával řadu manažerských pozic v oblasti financí a projektového managementu. V letech 2014 – 2020 pracoval na Letišti Praha, kde byl odpovědný za neletecký obchod. Více než tři roky byl rovněž členem představenstva společnosti. Od března 2020 je zodpovědný za veškeré aktivity Menzies Aviation v České republice. Je jednatelem společnosti Menzies Aviation (Czech), s.r.o. a sesterské společnosti Czech GH, s.r.o. Od ledna 2023 se rozšířila jeho odpovědnost v rámci střední a východní Evropy, a to konkrétně o Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Černou Horu. Základní vizí, kterou definoval pro společnost Menzies Aviation, je stát se první volbou nejen pro své zákazníky, tedy zejména letecké společnosti, ale být také první volbou pro své zaměstnance jako nejlepší zaměstnavatel v leteckém odvětví.

Petr Chochola

Petr Chochola

Station Manager GH

Petr nastoupil do Menzies Aviation v roce 1999 a postupně začal sbírat zkušenosti v letectví. Jeho první pozicí byl Koordinátor odbavení letadel, kde získal komplexní přehled o pozemním odbavení letadel. V rámci tohoto oddělení se postupně vypracoval na školitele a Supervisora. V roce 2015 opustil provozní pozici a převzal funkci Service Delivery Managera, ze které se vypracoval na pozici OPS Managera (2019-2021). V roce 2021 byl jmenován do funkce Station Managera GH a převzal tak odpovědnost za celý Ground Handling. Mezi jeho největší úspěchy v Menzies Aviation patří nastartování pozemního odbavení naší společnosti v postcovidové době, kdy došlo k historicky největšímu návratu leteckého provozu, které sebou neslo zdvojnásobení nejen letů, ale i zaměstnanců, a to v rámci jednoho roku; dále pak startupy jako např. Delta Air Lines, Flynas, Flyr, SalamAir, atd.

Ondřej Zich

Cargo Director

Ondřej celou svou kariéru zasvětil práci na letišti – v letectví má téměř 30 let zkušeností. Do Menzies Aviation nastoupil v roce 1994, kde se po většinu času věnoval práci na Ground Handlingu a prošel nejrůznějšími pozicemi – od Check-in Agenta přes Supervisora dispečinku a školitele (1994 do 2004), Ramp Managera (2005-2011), Station Managera (2011-2019), General Managera až k pozici Director of Operations. Všechny tyto pozice mu zajistily širokou znalost leteckých procesů a prostředí letiště. Od roku 2021 se soustředí výhradně na Cargo, kde je zodpovědný za provozní a finanční výsledky, kvalitu služeb, bezpečnost provozu, spokojenost zákazníků a rovněž našich zaměstnanců. Mezi jeho největší úspěchy patří 3x úspěšné absolvování ISAGO auditu, akvizice Ground Handlingu Letiště Praha a řada úspěšných „startupů“ u nových zákazníků (např: British Airways, Emirates, Ryanair, Air Canada, United Airlines, Qatar Airways, atd.).

Zuzana Feledíková

Head of HR Czech Republic

Zuzana pracuje v HR více než 15 let. Vystudovala učitelství němčiny v Pardubicích, ale nakonec natrvalo zakotvila v HR. Pracovala pro české i zahraniční společnosti, ve kterých měla vždy na starosti nastavování a implementaci HR procesů a systémů. Do Menzies Aviation nastoupila v roce 2019 jako HR Business Partner, od roku 2021 u nás zastává pozici Head of HR. Své zkušenosti z minulosti uplatnila při implementaci nového docházkového systému Kronos. V covidové době se jí podařilo zachránit řady pracovních míst díky úspěšnému projektu zápůjčky zaměstnanců, kdy naši zaměstnanci pracovali na Covid lince a pomáhali tak rovněž nemocným. Následně včas zareagovala úspěšnou náborovou kampaní a podařilo se jí zdvojnásobit počet zaměstnanců na oddělení Ground Handlingu. Mezi její hlavní priority patří zvyšování engagementu našich zaměstnanců.

Tomáš Staněk

Ramp & Ops Manager

Tomáš se v Menzies Aviation ocitl vlastně úplně náhodou v roce 2004, když se vrátil ze studií v Austrálii a hledal zaměstnání, kde by mohl uplatnit anglický jazyk. V tomto roce nastoupil na pozici Koordinátor odbavení letadel (Handling Agent), kde strávil úžasných 14 let (2004-2018). Zde získal cenné zkušenosti a přehled o pozemním odbavení letadel a také o fungování ostatních oddělení. V roce 2018 se z provozního křesla přesunul na pozici Supervisora týmu Handling Agentů. Od počátku roku 2022 zastává pozici Ramp & OPS Managera a je zodpovědný za chod oddělení Ramp (nakládka zavazadel, třídírna) a Operations (provozní dispečink, Loadcontrol a Handling Agenti). Díky Tomášovi a jeho správným výpočtům a procentuálnímu odhadu budoucích letů v postcovidové době, jsme mohli úspěšně obnovit náš provoz a znovu nabrat tolik potřebné zaměstnance.

Veronika Koudelová

Passenger Service Manager

Veroniky kariéra v Menzies Aviation započala v roce 1994 na pozici Check-in Agent, o 2 roky později se přesunula na Řízení odbavení (ŘAO). V roce 1997 se spojilo ŘAO s oddělením Load Control a „load“ se stal její životní prací. V roce 2007 nám odešla do Air Dispatch, ale v březnu 2014 se vrátila zpět jako Supervisor Load Control a Dispečink a také školitel Weight & Balance. Zprovoznění a nastavení všech potřebných procedur jsou jedním z jejích největších úspěchů v Menzies Aviation. Dalším úspěchem je zavedení nového odbavovacího systému Altea, který nahradil předchozí systém InkDCS. V lednu 2022 nastoupila na pozici Passenger Service Managera. Na starosti má zajištění hladkého chodu celého oddělení odbavení cestujících, fakturaci, objednávky, stížnosti cestujících i leteckých společností, a v neposlední řadě spokojenost našich zaměstnanců.