menu close

Solární panely a FVE

Fotovoltaická elektrárna

V areálu Menzies je instalovaná fotovoltaika na nákladním skladu o rozloze 14 000 m2, na sousední administrativní budově i na fasádě budovy. Dohromady jde o téměř 900 panelů. Panely mají vyrábět více než 350 megawatthodin (MWh) ročně a snížit emise v pražských provozech Menzies o 25 %.

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie a Národního plánu obnovy.

Elektřina generovaná solárními panely se spotřebovává ve skladu a pro nabíjení flotily elektrických pozemních podpůrných zařízení společnosti Menzies. Katy Reid, vedoucí oddělení udržitelnosti a firemní odpovědnosti, Menzies Aviation, řekla: „Vybudování spravedlivé a udržitelné budoucnosti je pro Menzies klíčovou prioritou, a proto tvrdě pracujeme na dosažení ambiciózních cílů stanovených v našem plánu udržitelnosti. Instalace téměř 900 solárních panelů na pražském letišti je jen jedním z příkladů toho, jak své ambice propojujeme s činy tím, že podnikáme praktické kroky ke snížení emisí a splnění našich cílů Net-Zero. Těšíme se na spolupráci s našimi partnery na letištích a zákazníky leteckých společností po celém světě, abychom zajistili, že se letectví stane skutečně udržitelným odvětvím, které naši akcionáři očekávají.“

Letiště na cestě k čisté uhlíkové neutralitě

Závazek společnosti Menzies k udržitelnému provozu je v souladu se strategií ESG Letiště Praha. Od roku 2010 je certifikováno v rámci iniciativy Airport Carbon Accreditation, která pod záštitou Airports Council International nezávisle hodnotí světová letiště a oceňuje jejich úsilí o snižování  uhlíkové stopy. Letiště Praha v loňském roce opět obhájilo certifikaci 3. stupně, která se vyznačuje zapojením partnerů, tedy leteckých společností, nájemců, dodavatelů cateringových služeb a dalších.

 

Prohlédněte si fotografie z realizace stavby: