Cargo

  • Skladování
  • Postavení a rozebrání palet a leteckých kontejnerů
  • Dovozní a vývozní dokumenty
  • Odbavení speciálních druhů zboží (PER, VAL, AVI, DGR)
  • Převoz zboží od letadla
  • Rentgenování
  • Služby spojené s náhradní leteckou přepravou (RFS)